Redshift 是世界上第一个完全 GPU 加速的偏向渲染器。 Redshift 是一款功能强大的 GPU 加速渲染器,旨在满足当代高端生产渲染的特定需求。 Redshift 旨在支持各种规模的创意个人和工作室,提供一系列强大的功能并与行业标准 CG 应用程序集成。

阐明

请确保显卡驱动更新到最新,安装前关闭各种杀毒卫士,并以管理员身份运行安装插件,
C4D R16-R20各版本显卡测试无水印,破解正常(附安装说明)。请自行测试其他软件。

Redshift for Cinema 4D R16
Redshift for Cinema 4D R17
Redshift for Cinema 4D R18
Redshift for Cinema 4D R19
Redshift for Cinema 4D R20

Redshift for Maya 2014 64-bit
Redshift for Maya 2015 64-bit
Redshift for Maya 2016 64-bit
Redshift for Maya 2016.5 64-bit
Redshift for Maya 2017 64-bit
Redshift for Maya 2018 64-bit
Redshift for Maya 2019 64-bit

Redshift for 3ds Max 2014 64-bit
Redshift for Maya Design 2014 64-bit
Redshift for Maya 2015 64-bit
Redshift for Maya Design 2015 64-bit
Redshift for Maya 2016 64-bit
Redshift for Maya 2017 64-bit
Redshift for Maya 2018 64-bit
Redshift for Maya 2019 64-bit
Redshift for Maya 2020 64-bit

Redshift for Softimage 2014 SP2(12.1.99)
Redshift for Softimage 2015 (13)
Redshift for Softimage 2015 SP1(13.1)
Redshift for Softimage 2015 SP2(13.2)

Redshift for Houdini 15.5
Redshift for Houdini 16.0
Redshift for Houdini 16.5
Redshift for Houdini 17.0
Redshift for Houdini 17.5

Redshift for Katana 2.5v4
Redshift for Katana 2.6v1
Redshift for Katana 3.0v1

声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。