XForce注册机使用步骤:

 • 断网,安装 Autodesk 2020 产品
 • 使用序列号 666-69696969, 667-98989898, 400-45454545 066-66666666 或任何相匹配的模板
 • 使用产品序列号 (每个软件序列号是不同的,具体在Product KEY.txt查找)
 • 完成安装并重启 Autodesk 产品激活
 • 激活前点击
 • 你有两个选择:
  1.禁用nic,拔出nic或防火墙阻止(这只是禁用在线检测)它会告诉你,一个互联网连接是必要的…
  只需点击关闭,再次点击激活
  或者…
  2.单击“激活”,它将执行联机签入,只需单击“关闭”,然后再次单击“激活”。
  选择选项a或B。
 • 选择“我有Autodesk激活码
 • 激活屏幕出现后:运行注册机
 • 单击注册器上的补丁补丁按钮(您应该看到一个成功的补丁)
 • 将请求代码复制到注册机,按生成生成
 • 现在返回到“复制激活码到激活”屏幕,然后单击“下一步”,您就有了一个完全注册的Autodesk产品

软件序列号 Product Keys 2020:

Autodesk AutoCAD 2020 001L1
Autodesk AutoCAD Architecture 2020 185L1
Autodesk AutoCAD Design Suite Premium 2020 768L1
Autodesk AutoCAD Design Suite Standard 2020 767L1
Autodesk AutoCAD Electrical 2020 225L1
Autodesk AutoCAD Inventor LT Suite 2020 596L1
Autodesk AutoCAD LT 2020 057L1
Autodesk AutoCAD LT with CALS Tools 2020 545L1
Autodesk AutoCAD Map 3D 2020 129L1
Autodesk AutoCAD Mechanical 2020 206L1
Autodesk AutoCAD MEP 2020 235L1
Autodesk AutoCAD Plant 3D 2020 426L1
Autodesk AutoCAD Raster Design 2020 340L1
Autodesk AutoCAD Revit LT Suite 2020 834L1

Autodesk Alias AutoStudio 2020 966L1
Autodesk Alias Concept 2020 A63L1
Autodesk Alias Design 2020 712L1
Autodesk Alias SpeedForm 2020 A62L1
Autodesk Alias Surface 2020 736L1

Autodesk Building Design Suite Premium 2020 765L1
Autodesk Building Design Suite Standard 2020 784L1
Autodesk Building Design Suite Ultimate 2020 766L1

Autodesk Fabrication CADmep 2020 839L1
Autodesk Fabrication CAMduct 2020 842L1
Autodesk Fabrication ESTmep 2020 841L1

Autodesk Factory Design Suite Premium 2020 757L1
Autodesk Factory Design Suite Standard 2020 789L1
Autodesk Factory Design Suite Ultimate 2020 760L1
Autodesk Factory Design Utilities 2020 P03L1

Autodesk FeatureCAM Premium 2020 A9FL1
Autodesk FeatureCAM Standard 2020 A9GL1
Autodesk FeatureCAM Ultimate 2020 A9EL1

Autodesk Flame 2020 C0TL1
Autodesk Flame 2020 – Education C14L1
Autodesk Flame Assist 2020 C0VL1
Autodesk Flame Premium 2020 C0XL1
Autodesk Flare 2020 C0WL1

Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2020 786L1
Autodesk Infrastructure Design Suite Standard 2020 787L1
Autodesk Infrastructure Design Suite Ultimate 2020 785L1

Autodesk Inventor 2020 208L1
Autodesk Inventor Engineer-to-Order 2020 – Developer A66L1
Autodesk Inventor Engineer-to-Order 2020 – Distribution 996L1
Autodesk Inventor Engineer-to-Order 2020 – Server 997L1
Autodesk Inventor Engineer-to-Order Series 2020 805L1
Autodesk Inventor Engineer-to-Order Server 2020 752L1
Autodesk Inventor HSM Premium 2020 969L1
Autodesk Inventor HSM Ultimate 2020 970L1
Autodesk Inventor LT 2020 529L1
Autodesk Inventor OEM 2020 798L1
Autodesk Inventor Nastran 2020 987L1
Autodesk Inventor Professional 2020 797L1

Autodesk Lustre 2020 C0UL1
Autodesk Lustre Burn 2020 C10L1
Autodesk Lustre ShotReactor 2020 C11L1

Autodesk Manufacturing Automation Utility 2020 A9YL1
Autodesk Manufacturing Data Exchange Utility Premium 2020 A9VL1
Autodesk Manufacturing Data Exchange Utility Standard 2020 A9XL1
Autodesk Manufacturing Post Processor Utility 2020 A9TL1

Autodesk Plant Design Suite Premium 2020 763L1
Autodesk Plant Design Suite Standard 2020 788L1
Autodesk Plant Design Suite Ultimate 2020 764L1

Autodesk PowerInspect Premium 2020 A9JL1
Autodesk PowerInspect Standard 2017 A9KL1
Autodesk PowerInspect Standard 2018 A9KL1
Autodesk PowerInspect Standard 2020 A9KL1
Autodesk PowerInspect Ultimate 2020 A9HL1

Autodesk PowerMill Modeling 2020 A9UL1
Autodesk PowerMill Premium 2020 A9AL1
Autodesk PowerMill Standard 2020 A9QL1
Autodesk PowerMill Ultimate 2020 A9PL1

Autodesk PowerShape Premium 2020 A9ML1
Autodesk PowerShape Standard 2020 A9NL1
Autodesk PowerShape Ultimate 2020 A9LL1

Autodesk VRED 2020 884L1
Autodesk VRED Design 2020 885L1
Autodesk VRED Presenter 2020 888L1
Autodesk VRED Professional 2020 886L1
Autodesk VRED Render Node – consumption-based license 2020 A93L1
Autodesk VRED Render Node 2020 890L1
Autodesk VRED Server 2020 887L1

Autodesk TruComp 2020 00EL1
Autodesk TruFiber 2020 01WL1
Autodesk TruLaser 2020 00DL1
Autodesk TruNest 2020 – Nesting Engine 00FL1
Autodesk TruNest Composites 2020 00BL1
Autodesk TruNest Contour 2020 00AL1
Autodesk TruNest Multi-Tool 2020 00CL1
Autodesk TruPlan 2020 01VL1

Autodesk Vault Office 2020 555L1
Autodesk Vault Professional 2020 569L1
Autodesk Vault Workgroup 2020 559L1

FeatureCAM Premium 2020 P16L1
FeatureCAM Standard 2020 P15L1
FeatureCAM Ultimate 2020 P17L1

PowerInspect Premium 2020 P13L1
PowerInspect Standard 2020 P12L1
PowerInspect Ultimate 2020 P14L1

PowerMill Premium 2020 P07L1
PowerMill Standard 2020 A9ZL1
PowerMill Ultimate 2020 P08L1

PowerShape Premium 2020 P10L1
PowerShape Standard 2020 P09L1
PowerShape Ultimate 2020 P11L1

Autodesk Maya 2020 657L1
Autodesk Maya LT 2020 923L1
Autodesk HSM Premium 2020 C12L1
Autodesk HSM Ultimate 2020 C13L1
Autodesk Civil 3D 2020 237L1
Autodesk Burn 2020 C0YL1
Autodesk Advance Steel 2020 959L1
Autodesk 3ds Max 2020 128L1
Autodesk MotionBuilder 2020 727L1
Autodesk MEP Fabrication Suite 2020 00QL1
Autodesk Navisworks Manage 2020 507L1
Autodesk Navisworks Simulate 2020 506L1
Autodesk PartMaker 2020 A9SL1
Autodesk Point Layout 2020 925L1
Autodesk Product Design Suite Premium 2020 782L1
Autodesk Product Design Suite Ultimate 2020 781L1
Autodesk ReCap Pro 919L1
Autodesk Revit 2020 829L1
Autodesk Revit LT 2020 828L1
Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2020 547L1
Autodesk SketchBook for Enterprise 871L1
Autodesk Vehicle Tracking 2020 955L1
Autodesk Wiretap Gateway 2020 C0ZL1
HSMWorks Premium 2020 873L1
HSMWorks Ultimate 2020 872L1
T1 Enterprise Multi-flex 2020 535L1

声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。