├─Designed

│      AhMan_Designed.wav

│      AintScuurd_Desined.wav

│      Bad-Signal_Designed.wav

│      Buzz_Designed.wav

│      Dear-Dark_Designed.wav

│      Discovery_Designed.wav

│      Factory_Designed.wav

│      GhostLight_Designed.wav

│      Hardy_Designed.wav

│      HellsBells_Designed.wav

│      Hero_Designed.wav

│      Mandolin_Designed.wav

│      MegaWrong_Designed.wav

│      OceanFloor_Designed.wav

│      OhTheHorror2_Designed.wav

│      OhTheHorror_Designed.wav

│      PlanetMurderDeath_Designed.wav

│      Pod_Designed.wav

│      Signal-Rider_Designed.wav

│      Signal_Designed.wav

│      TheWord_Designed.wav

│      TheyAreComing-Horror_Designed.wav

│      TheyAreComing_Designed.wav

│      Thump_Designed.wav

│      Virus_Designed.wav

│      Volcanic_Designed.wav

│      WarCry_Desined.wav

│      Watt_Designed.wav

├─Hits

│      Aaah2_Hit.wav

│      Aaah3_Hit.wav

│      Aaah_Hit.wav

│      BaBoom-Hit.wav

│      BadSignal_Hit.wav

│      BaseballBat_Hit.wav

│      BatWing_Hit.wav

│      BigDrum_Hit.wav

│      BigFoot_Hit.wav

│      BigOne_Hit.wav

│      Boing_Hit.wav

│      Boom_Hit.wav

│      Boo_Hit.wav

│      Cave_Hit.wav

│      ChopChop_Hit.wav

│      Crash_hit.wav

│      Deep-Air_Hit.wav

│      DeepPockets_Hit.wav

│      DeepWater_Hit.wav

│      Demolition_Hit.wav

│      Destroy_Hit.wav

│      DigitalSlap_Hit.wav

│      Distorted_Hit.wav

│      Exploder_hit.wav

│      Fire_Hit.wav

│      GhostLight_Hit.wav

│      Halt_Hit.wav

│      IcePick_Hit.wav

│      Kaboom_Hit.wav

│      MaxDrum_Hit.wav

│      Metalic2_Hit.wav

│      Metalic_Hit.wav

│      Nitro2_Hit.wav

│      Nitro3_Hit.wav

│      Nitro_Hit.wav

│      PingDirty_Hit.wav

│      Ping_Hit.wav

│      Pluck-Harsh_Hit.wav

│      Pluck_Hit.wav

│      Power Up_Hit.wav

│      Radar_Hit.wav

│      Rump_Hit.wav

│      SkullCrusher_Hit.wav

│      Slammed2_Hit.wav

│      Slammed3_Hit.wav

│      Slammed4_Hit.wav

│      Slammed_Hit.wav

│      So Dark-No Drum_Hit.wav

│      So Dark_Hit.wav

│      Synth_Hit.wav

│      TheDoor_Hit.wav

│      TheWord_Hit.wav

│      TnT_Hit.wav

│      Toad_Hit.wav

│      Waboom_Hit.wav

│      Watt_Hit.wav

├─Risers

│      AhNah_Riser.wav

│      AintScuurd_Riser.wav

│      Bass_Riser.wav

│      Beam_Riser.wav

│      BeeLine_Riser.wav

│      Bloom_Riser.wav

│      Breath_Riser.wav

│      Buzz_Riser.wav

│      Contact_Riser.wav

│      DarkKnight-WithTail_Riser.wav

│      DarkKnight_Riser.wav

│      Dark_Riser.wav

│      DasHorn_Riser.wav

│      Dat Bee_Riser.wav

│      Deep_Rise.wav

│      Digital2_Riser.wav

│      DigitalBell_Riser.wav

│      Digital_Riser.wav

│      Engine_Riser.wav

│      Fever Pitch short_Riser.wav

│      Fever Pitch_Riser.wav

│      Fury_Riser.wav

│      GhostLight_Riser.wav

│      GongRise2_Riser.wav

│      GongRise3_Riser.wav

│      GongRiser4_Riser.wav

│      GongRise_Riser.wav

│      Gust_Riser.wav

│      Hard-Digital_Riser.wav

│      Harsh Pan_Riser.wav

│      HellHorns_Riser.wav

│      HighStrung_Riser.wav

│      Horn_Riser.wav

│      Horror Horror_Sweep.wav

│      Lab_Riser.wav

│      LionsAndLambs-Pan_Riser.wav

│      LionsAndLambs_Riser.wav

│      Long wind high_Riser.wav

│      Long wind_Riser.wav

│      Machine_Riser.wav

│      Mandolin_Riser.wav

│      Missile_Riser.wav

│      Pong_Riser.wav

│      Pop_Riser.wav

│      Power_Riser.wav

│      Screamer_Riser.wav

│      Ship_Riser.wav

│      Short and Sharp_Riser.wav

│      Short wind high_Riser.wav

│      Shuttle_Riser.wav

│      Snatched_Riser.wav

│      Stung_Rise.wav

│      TheWord_Riser.wav

│      Toner_Riser.wav

│      Tone_Riser.wav

│      Transform_Riser.wav

│      Trunk_Riser.wav

│      VoiceAir_Riser.wav

│      Voices-harsh_Riser.wav

│      Voices_Riser.wav

│      Voices_Smaller_Riser.wav

│      Vroom_Riser.wav

│      Watt_Riser.wav

│      Wave2_Riser.wav

│      Wave_Riser.wav

│      Wind2_Riser.wav

│      Wind_Riser.wav

│      Woof2_Riser.wav

│      Woof_Riser.wav

│      Zap_Riser.wav

└─Whaa

Bwaba_01.wav

Bwaba_02.wav

Bwaba_03.wav

Bwaba_04.wav

Bwaba_05.wav

Bwadewunner_01.wav

Bwadewunner_02.wav

Bwadewunner_03.wav

Bwadewunner_04.wav

Bwadewunner_05.wav

Bwadewunner_06.wav

Bwadewunner_07.wav

Bwadewunner_08.wav

Bwadewunner_09.wav

Bwadewunner_10.wav

Bwatever_01.wav

Bwatever_02.wav

Bwatever_03.wav

Bwatever_04.wav

Bwatever_05.wav

Bwubwub_01.wav

Bwubwub_02.wav

Bwubwub_03.wav

Bwubwub_04.wav

Bwubwub_05.wav

Bwubwub_06.wav

Bwubwub_07.wav

DaWuuuum_01.wav

DaWuuuum_02.wav

DaWuuuum_03.wav

DaWuuuum_04.wav

ModBod.wav

Whambulance_01.wav

Whambulance_02.wav

Whambulance_03.wav

Whambulance_04.wav

Whambulance_05.wav

Whambulance_06.wav

Wub-Nub_01.wav

Wub-Nub_02.wav

Wub-Nub_03.wav

Wubadoodle_01.wav

Wubadoodle_02.wav

Wubadoodle_03.wav

Wubtub_01.wav

Wubtub_02.wav

Wubtub_03.wav

Wubtub_04.wav

Wubtub_05.wav

 

Hits and Risers Volume 2 具有各种 203 种独特的声音,可为您的电影、预告片或宣传片创造电影效果!

资源包里有:

  • 28 种完全混合和掌握,可直接拖放准备好的声音。
  • 56 首独特的热门歌曲。
  • 70 个 Riser 声音可以混合和构建。
  • 有很多款式可供选择。包括:科幻、动作、恐怖、基本预告片等……
  • 奖励:49 种受《银翼杀手 2049》启发的“Bwah”声音。
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。